نکات مهم
به شبکه علمی پژوهشی کوثرنت خوش آمدید‎
- جهت ورود از کد طلبگی خود استفاده نمایید
- در صورت عدم آگاهی از کد طلبگی یا فراموشی آن به معاون آموزشی مدرسه تحصیل مراجعه نمایید
- در صورتی که تا کنون به کوثرنت وارد نشده اید کلمه عبور شما همان کد ملی است
- در صورت فراموشی کلمه عبور از بخش مربوطه استفاده نمایید
پشتیبانی کوثرنت
دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
قم, بلوار امین, نبش میدان ارتش ، کوی یکم الغدیر.
شبکه کوثر نت - مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
تلفن: 32144849-025
Copyright © 2014